אירועים לציון

לידיעת משתמשי המערכת

 

תאריך

אירוע

5002.4.1

התוכניות בין 1 ל- 2 יימצאו בתאריך ה-5002.4.1 בין 2 ל- 3 לפנות בוקר.

5002.01.9

התוכניות בין 1 ל- 2 בלילה לאחר הזזת השעון, לא קיימות במערכת,  בתאריך 5002.01.9.